Wat is podotherapie – Podotherapie Tol – Den Haag

Podotherapie Tol

Header afbeelding

Adresgegevens

Jurriaan Kokstraat 55
2586 SC Den Haag

Harriët Freezerhof 195
2492 JC Den Haag

Tel: 070-3524222
E-mail:
info@podotherapie-tol.nl

Openingstijden

Maandag: 08:00 - 16:30
Dinsdag: 08:00 - 16:30
Woensdag: 08:00 - 16:30
Donderdag: 08:00 - 16:30
Vrijdag 08:00 - 16:30

Avondspreekuur op aanvraag

Afspraak maken

Indien u direct een afspraak wilt maken kan u het beste telefonisch contact opnemen. Dit kan zonder verwijzing van uw huisarts. Vragen stellen kan door ons te mailen of te bellen.

Wat is podotherapie

Wat is podotherapie?

Podotherapie wordt bedreven door podotherapeuten.
De titel “podotherapeut” is een beschermde titel.

De opleiding tot podotherapeut is een 4-jarige fulltime HBO opleiding, die kan worden gevolgd bij Fontys Hogeschool te Eindhoven of Saxion Hogeschool te Enschede. In september 2007 iseen deeltijdopleiding tot Podotherapeut gestartin Amsterdam, georganiseerd door Fontys Hogescholen.

De titel podotherapeut mag alleen gevoerd worden wanneer men deze opleiding aan een van de bovengenoemde instituten met succes heeft afgesloten. Bovendien behoort een podotherapeut tot een van de 12 paramedische beroepen. Paramedisch wil zeggen dat de podotherapeut uitsluitend werkt op verwijzing van een praktiserend arts of specialist. Dit is geregeld artikel 34 van de Wet-BIG.

Behandeling

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten.

Een podotherapeut behandelt veel verschillende klachten met als doel: het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de voet(stand), alsmede behandeling van huid en nagels, indien er sprake is van een pathologie.

De binnen de podotherapie gehanteerde therapie bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals ortheses, schoen- en zoolcorrecties, alsmede het adviseren van patiënten teneinde voetaandoeningen (èn aandoeningen aan het bewegingsapparaat die vanuit de voet kunnen ontstaan) te voorkomen en te bestrijden.

Specialisatie

Een belangrijk aspect binnen de podotherapie is het behandelen van risicopatiënten en het geven van voorlichting (preventie). Tot de risicopatiënten behoort o.a. de grote groep diabetes-mellitus patiënten. Podotherapeuten zijn de beroepsbeoefenaren die daar speciaal voor opgeleid zijn. De behandeling van diabetische voeten vindt veelal plaats in speciale voetenpoliklinieken in een ziekenhuis, waarbij multidisciplinair wordt samengewerkt en de podotherapeut is dè beroepsbeoefenaar die hierin participeert. Immers de podotherapeut is gespecialiseerd in het screenen en behandelen van de diabetische voet, waarbij wondbehandeling een zeer belangrijke plaats inneemt.

Een diabetisch voetenteam kan bijvoorbeeld bestaan uit een:

 •  podotherapeut
 •  diabetesverpleegkundige
 •  internist
 •  gipsverbandmeester
 •  orthopedisch schoenmaker

Er zijn ook andere samenstellingen mogelijk, dit kan per voetenpolikliniek verschillend zijn.

Klachten

Welke klachten behandelt een podotherapeut?

 •  specifieke voetproblemen bij kinderen;
 •  standsafwijkingen van tenen/nagels;
 •  overbelasting klachten;
 •  vermoeidheidsklachten;
 •  sportblessures;
 •  klachten aan het steun- en bewegingsapparaat zoals knie, heup en rugklachten;
 •  klachten bij diabetes-mellitus (suikerziekte) en reuma;
 •  ulcera (wonden) bij diabetes-mellitus patiënten;
 •  ingegroeide nagels.

Daarnaast wordt uiteraard voorlichting gegeven ter voorkoming van diverse klachten.

Kwaliteitseisen

Podotherapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn. De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) stelt daarom een aantal eisen aan haar leden en heeft een aantal kwaliteitsprojecten ontwikkeld.

Alleen podotherapeuten kunnen lid worden van de NVvP, dat wil zeggen dat men in het bezit moet zijn van een diploma dat behaald kan worden aan Fontys Hogeschool of Saxion Hogeschool. Deze hogescholen zijn daartoe wettelijk door de Minister aangewezen.

Podotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode en moeten zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register is opgesteld samen met 11 andere paramedische beroepen: logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten, optometristen, ergotherapeuten, mondhygiënisten, huidtherapeuten, radiologisch therapeuten en – laboranten; in totaal zijn ± 25.000 paramedici in dit register opgenomen. Vervolgens zijn visitaties (het bezoeken en beoordelen van de praktijkvoering) binnen de beroepsgroep verplicht en zijn er minimuminrichtingseisen van toepassing en er is een richtlijn Hygiëne opgesteld. Tevens dient men te kunnen aantonen dat men aan bij- en nascholingen doet, o.a. door het volgen van geaccrediteerde Post-HBO-cursussen.

Elke vijf jaar kan men zich laten herregistreren in het Kwaliteitsregister Paramedici onder voorwaarde dat men aan de gestelde eisen met betrekking tot deskundigheidsbevorderende activiteiten en werkervaring kan voldoen (zie hiervoor www.kwaliteitsregisterparamedici.nl)

Wat is het verschil tussen een podotherapeut en andere beroepsbeoefenaren die zich onder meer bedienen van titels als podoloog, register(sport)podoloog, podo-posturaal-therapeut, etc.

Podotherapeuten zijn op dit vakgebied de enige beroepsbeoefenaren met een HBO-opleiding (lees hoger beroeps opleiding) met een Bachelor-degree, die wettelijk erkend is door het Ministerie van Onderwijs. Dit houdt in dat zij als vooropleiding minimaal het Havo-diploma dienen te hebben om te worden toegelaten tot de opleiding Podotherapie. De opleiding podotherapie gaat met betrekking tot allerlei (medische) vakken dieper op de materie in dan de cursussen/opleiding van de andere podo-beroepen. Er zijn ook een beduidend groter aantal studiebelastinguren vereist. Het kunnen analyseren van te behandelen aandoeningen vereist een zeker niveau. Het kunnen beoordelen en lezen van wetenschappelijke artikelen behoort tevens tot de competenties van een podotherapeut, eveneens als het communiceren met andere (para)medici zoals fysiotherapeuten/artsen e.d op medisch niveau. De titel podotherapeut is beschermd en is alleen toegestaan aan degene die ook de HBO opleiding heeft afgerond.